HOME |  AFGHANISTAN | SHAMALI | FORUMS | GAMES | JOKES | MUSIC | SHAMALI GALLERY | ISLAM | DOWNLOADS

 
شمالی باغ تاکستان

توئی زادگاه بومی ام توئی سیراب زتاکســـــــــــــــتان
برای مردمان مردی شیرین است باغ تاکســـــــــــــتان

درختان اش پر از شاه توت جوانان اش دمی مســــتی
بهارش آنقدر سبز است گلستان میشه تاکســـــــــــــتان

عقابان پرزنند آسمان بسوی خـــــــــــــــــــــاک آزادی
که دریای خروشان اش بریزد روی تاکستـــــــــــــــان

کوهستان لانه قمری صدای دلنشین اش صبــــــــــــح
صدا دارند هوا دارند به سوی باغ تاکســــــــــــــــــتان

شمالی لحظه اش تفریح است اگر توت باشد و خاکــی
که باد کوه هندوکش بیارد برگ تاکستــــــــــــــــــــان

به کو های پر از برفش بلوط و ارغوان باشـــــــــــــد
بهار اش تپه های سبز که طفلان عزن تاکستـــــــــــان

ز انگورش شراب سازیم که انتهور باشــــــــــــــــــد
نه در غرب و نه در شرق حسینی های تاکســــــــتان

بخوریم دانه سبز اش که میخواری حرام بر مــــــــن
شمالی خانه سازیم و کنیم غرق سوی تاکســــــــــتان

شعر از داوی روشان

HOME          AFGHANISTAN           SHAMALI          FORUMS           JOKES              CONTACT US


CopyRight Shamalionline.Com All Rights Reserved.


 SHAMALI EMAIL
AFGHAN LINKS
Afghanistan Shamali Online www.ShamaliOnline.com