نام های پسرانه که با حرف «آ» شروع میشود

در این صفحات تعداد زیادی از نام های پسرانه افغانی را با معنا و مبدا حاضر نموده ایم. لطفا نام مورد نظر خود را از طریق حروف الفبا که در بالا و پائین این صفحه درج شده کلیک نموده و پیدا کنید.

خاستگاه
مــعـــنــی
نـــــام
دری / فارسی

ماه هشتم از تقویم  هجری شمسی.

آبــان
دری / فارسی

یکی از شخصیت های شاهنامه، پدر فریدون.

آبتـــین
دری / فارسی

پرآب، شاداب، با طراوت، دارای جلا و رونق.

آبـــدار
دری / فارسی

آتش افروختن، حرارت.

آتــــش
عــــربی

نخستین انسان، شوهر حـــوا، پدر همه انسان ها.

آدم
دری / فارسی

اسطوره آرش کمانگیر از داستان هایی است که در اوستا آمده و در شاهنامه از آرش در سه جا با افتخار نام برده شده ولی داستان آرش در شاهنامه نیامده است.

آرش
دری / فارسی

ارمان، آرزو، امید آرزوی بزرگ، حسرت.

آرمان
دری / فارسی

یکی از شخصیت های شاهنامه.

آرمــــین
عربی و عبری

ارجمند، عالی،نام برادر بزرگ حضرت موسی (ع)

آرون
ماًخوذ از کلمه انگیسی Aryan / Arian

نژاد آریایی.

آریــــن
دری / فارسی

آزاد، رها، بی قید و بند.

آزاد
عـــربی

دانا و با تدبیـــــــر.

آصـــف

Copyright © Afghanfun.com All Rights Reserved.