نام های دخترانه که با حرف «آ» شروع میشود

در این صفحات تعداد زیادی از نام های دخترانه افغانی را با معنا و مبدا حاضر نموده ایم. لطفا نام مورد نظر خود را از طریق حروف الفبا که در بالا و پائین این صفحه درج شده کلیک نموده و پیدا کنید.

خاستگاه
مــعـــنــی
نـــــام
دری / فارســـی
نام یکی از ملکه های ایران باستان
آتوســــا
دری / فارســـی
تزئین، ارایشگری، آذین بندی
آذین
دری / فارســـی
تزئین کردن، آراستن، آرایش دادن
آرا
دری / فارســـی
خواستن، میل داشتن، مراد، جاجت، هدف، آرمان، چشم انتظاری
آرزو
دری / فارســـی
اصیل، شریف، نجیب زاده
آزاده
دری / فارســـی
نام یکی از ملکه های ایران باستان
آزیتـــا
دری / فارســـی
ستایش، نیایش، تحسین، تمجید و ستایش کردن،
آفریــــن
عـــربی
ایمن، سالم، بی خطر، صحیح، اطمینان بخش، محفوظ
آمنـــــه
دری / فارســـی
ایزدبانوی آب هـــا
آناهیتـــــا
دری / فارســـی
محفــــــوظ
آنوشــــه
دری / فارســـی
بانگ، صدا، ندا، خبر، فریاد
آوا
دری / فارســـی
معلق، آویخته
آویــــزه
دری / فارســـی
آهو، بز کوهی
آهــــــو
دری / فارســـی
آینه، بازتاب، منعکس
آینـــــه

Copyright © Afghanfun.com All Rights Reserved.