صفحــــــــــــــــــــــــات

فكاهي هاي ارسالي خوانندگان اين سايت صفحه ١٧

 

روزی ازرائیل میرود تا جان شخصی را بگیرد و نفر خود را به مرده گی میزند.

فرستنده: احمد نوید از افغانستان

 

روزی پسری قبل از خواب عینک میزند و میخوابد. مادرش می پرسد که چرا عینک میگذاری و بعد می خوابی؟ پسرک گفت می خواهم خواب های خوب ببینم.

فرستنده: احمد مسعود از افغانستان




شاگرد در امتحان نمره  ۱٠ (ده) گرفت ازمعلم پرسيد صفر ارزش دارد؟ معلم گفت: نه، شاگرد گفت: پس لطفا يك صفر بي ارزش جلو اين ۱٠بگذاريد.

فرستنده: احمد جاوید از افغانستان

 

 سر معلم- چرا اينقدر دير آمدي؟ شاگرد من يك   مسابقه فوتبال را خواب ميديدم. چون بازي به وقت اضافه كشيد ناچار شدم خواب بمانم تا نتيجه آن معلوم شود.

فرستنده: احمد جاوید از افغانستان




Click here and read Mullah Nasrudin English jokes.
براي خواندن حكايات و طنز هاي شيرين ملا نصرالدين به اينجا كليك كنيد
Click Here and Submit Your Joke For Users Submitted Jokes pages.
اين سايت همينجا كليك كنيد Forum براي استفاده از

CopyRight © Afghanfun.com All rights Reserved